Al sinds 1985 actief in het produceren van schuimbeton.
Isolatiebeton
Renovatiebeton
Thermovloer
Funderingsbeton
Opvulbeton
Werkvloerbeton

Wij leveren een ‘luchtig’ product

Sinds 1985 leveren wij Schuimbeton in Noord- en Midden-Nederland middels computergestuurde installaties die op uw locatie de gewenste samenstelling maken. Door de samenstelling van het schuimbeton aan te passen kunnen we voor veel toepassingen een oplossing bieden. Bijvoorbeeld het isoleren van een kruipruimte, het leveren van een renovatievloer en het volschuimen van niet-gebruikte ondergrondse leidingen. Wij kunnen ook werkvloeren leveren en de funderingsplaat voor een gebouw op basis van het evenwichtsprincipe.

NIB Leek, specialist in

Door het wijzigen van het luchtgehalte van het schuimbeton kunnen volumieke massa’s gemaakt worden tussen de 450 en 1600 kg/m3. Afhankelijk van deze gewichten worden ook de specifieke eigenschappen bereikt die voor een bepaalde toepassing vereist zijn.

Materiaal

Het materiaal wordt in vloeibare vorm verpompt, tot 100 meter horizontaal en 30 meter verticaal, en na uitharding is het de volgende dag beloopbaar. Het type schuimbeton wordt bepaald door de toepassing en verkregen door het toegevoegde percentage schuim.

De types worden uitgedrukt in hun volumieke massa en kunnen variëren van 400 tot 1600 kg/m3

Neem contact met ons op voor een afspraak